Hur ligger det egentligen tuill i Falun.
Officiellt skall Falu kommun ta emot 100 flyktingar per år, inofficiellt skall det komma 400.

400 människor som skall försörjas av kommunen i all framtid eftersom det finns väl ingen som på fullt allvar vill påstå att dessa 400 inom ett år är inne i den svenska arbetsmarknaden och är självförsörjamde.

Nästa år kommer det ytterligare 400.

Och nästa..........

Idag betalas 40 % av biståndsdelen ut till 8 % av Faluns innevånare.

Gemensamt för dessa 8 % är att de alla har anlänt till Sverige under de senare 30 åren.

Gemensamt är också att de har ytterst svårt att försörja sig.

Men det får medborgare i Sveriges kommuner inte veta.

Vi får däremot reda på att de berikar Sverige.

Se här:


Två märkliga saker kan man lägga studera och fundera lite över.
Kostnaderna i båda kolumnerna ökar lavinartat.
Mest i hela Sverige, faktiskt.
Vad händer med Falun?