SkidVMs kostnader ökar med kvadraten på tiden.
Ni som kommer ihåg mer än tre dagar tillbaks känner ju igen siffran 5 miljoner, sedan blev det 40 sisådär för att raskt öka till 80 men det gick fort upp till 170 för att under några dagar hamna på 200 för att sedan bli 300 och nu anar vi att siffran, den senaste, är runt 600 miljoner.
Den motion som inlämnades av Ove Raskopp i April, ja, faktiskt, och där han begärde en korrekt redovisning av kostnaderna för detta VM-spektakel har ännu inte besvarats vilket nu har sin förklaring.
Den är nämligen att kostnaderna kommer att hamna en bra bit över 1 miljard, alltså tusen miljoner kronor.
I skolan sitter elever och undrar var den fina undervisningen tog vägen, på äldreboendet kissar de gamla på sig om de nu inte får stryk på grund av personalbrist och besparingskrav.
Vi andra fasar för framtiden där vi bland skrytbyggen och arvoderade vdar för diverse suspekta kommunala bolag försöker ta oss hem i den ökande kriminella omgivningen som nu skall cementeras.