Lugnetbolaget, Vad är det?

I Falu kommun har ett nytt aktiebolag bildats av kommunenes politiker, läs majoriteten och oppositionen men där Sverigedemokraterna har motsatt sig hela iden med bolag, skid-VM och utbyggnad, främst på grund av att det inte finns någon redovisning för hur stora belopp som kommer att satsas i spektaklet, ett spektakel som numera går under namnet BEYOND MADNESS.

Jonny Gahnshag har blivit utsedd till ordförande och i styrelsen sitter en rad mer eller mindre kända politiker.

Arvoderingen är vid skrivögonblicket okänd och arbetsbelastningen på kommunalrådet och de andra är okänd.

Dock skall bolaget, vars namn blev det pompösa Lugnets utvecklings- och förvaltnings AB äga och driva verksamheten.

Vi ställer oss frågande till vilken verksamhet skall drivas och exakt vad skall ägas?