Dalarna, mitt Sverige mitt i Sverige.

 

 

 

Dalarna, landskapet som på något sätt är själva urtypen för Sverige har en natur som i stora drag är en sammanfattning på vad Sverige har att erbjuda.
I norr har vi höga fjäll, i söder jordbruk och lövskog och däremellan kan man finna klippiga branter, yande forsar och stora slätter.
Faunan innehåller allt från små möss till rytande björnar, i vattendragen kan man finna gäddor och lax och ovanför oss viner vingslagen från de mest ursvenska fågearterna men också ett ökande inslag av främmande fågelarter som i ett allt snabbare tempo sprider ut sig på de inhemska arternas bekostnad.

Dalarnas befolkning uppgår till nästan 300 000 varav de allra flesta bor i tätorterna i kommunerna Falun, Borlänge, Avesta, Hedemora, Leksand, Mora, Gagnef, Säter, Smedjebacken, Vansbro, Älvdalen, Rättvik, Malung-Sälen, Ludvika och Orsa

                                               

 

 

                                          

 

 

Falun-Borlänge är två ännu inte ihopslagna kommuner i mellersta Dalarna.

                                                                     

 

 

 

Eftersom avståndet mellan de båda tärorterna är ringa finns ett allt tydligare önskemål om att de två kommunerna skall slås samman och bilda en stark och ganska folkrik kommun, mer än
100 000 innevånare. Redan idag finns ett stort utbyte mellan Falun-Borlänge och man behöver inte ha inhämtat MVG i matematik för att förstå att många ekonomiska fördelar går att uppnå genom ett samarbete.