NixBus


 

En oberoende berättande sida om vad som händer i Falun-Borlänge med omnejd.
Demokrati, finns den annat än i några få människors drömmar. Här skall vi granska och fundera lite över hur det egentligen är ställt i med den saken i vårt kära gamla fosterland.

 

Våren är här!

Tomma SD-stolar i de flesta Dala och Västmanlandkommunerna.
 

Trötta på hot, trakasserier, lögner och mygel kliver allt fler SD,are av sina uppdrag. Dugliga, ärliga och arbetsamma människor som förtvivlat har sett på när det svenska samhället raseras av en märklig politik fylld av förakt och förnekelse av vårt land. In strömmar människor som inte kan, vill eller har lust att anpassa sig till majoritetssamhället utan  kräver att kravlöst få ta del av det utan vare sig hänsyn eller förståelse och i denna situation fanns bara Sverigedemokraterna som ett alternativ till det tystade och förljugna samhället. Fanns, men i och med Marie Edenhagers inträde försvann även denna sista lilla gnutta hopp. Nu är Sverigedemokraterna ett av de allvarligaste hoten mot den svenska demokratin.

Med en oanad manipulativ talang har hon förvandlat det Sverigedemokratiska distriktet Västmanland-Dalarna till en sluten sektliknande organisation där hon kräver blind lydnad, total tystnad och all kritik är förbjuden. Hoten haglar över de som dristar sig till att kritisera utvecklingen och stämningen har blivit mycket tryckt och misstänksam.
Men nu har några Sverigedemokrater, en del fortfarande aktiva, andra uteslutna, samlat sig för att försöka komma till rätta med misshälligheterna. De för fram en svidande kritik mot främst Marie Edenhager och hennes vapendragare John Bergström men också mot Runar Filper, Björn Söder och delar av den sittande styrelsen:
Läs brevet och mötesinformalia här.


Ove Raskopp motionerar om ökat stöd för svenskar, Falu kommun säger nej!!
Läs mer här!

Vad händer med uteslutna Sverigedemokrater. En del hoppar av, andra......Läs här.

 

 

Politiskt Inkorrekt byter namn men inte innehåll, hatet fortsätter!

Asimo, det nya hotet mot mänskligheten.


 

Vår gamle idol, Bob Dylan, uppdateras:

 

 

 

 

Motioner inlämnade av Ove Raskopp till Kommunfullmäktige i Falun.

 

   

 

 
                   

    Test

För dig som inte vet så mycket:

Om Dalarna har vi samlat lite fakta här.

Om regionen Falun Borlänge finns fakta här.

 

Va, är Sverige en demokrati?

Blir vi blåsta eller...

VM-notan nu över 600 miljoner.

Politiskt inkorrekt fortsätter hetskampanjen.

Ove Raskopp hotas av uteslutning ur Sd.

Lugnetbolag bildat?

Hur fungerar egentligen aktiebolagiseringen av en kommun?

Att våga erkänna våra misstag, Krister Thelin skriver på Newsmill..

Falun klättrar i statistiken........

Se på webben från Landsting och Kommunfullmäktige.

På vårt diskussionsforum måste du logga in dig men sedan är det fritt fram att delta i debatten.  
En av hörnstenarna i Sverigedemokraternas politik skulle ju vara att vi skulle öppet våga diskutera och kritisera inte bara den förödande utveckling som majoritetspartierna har ansvar för utan även oss själva.
Utan självkritik utvecklas vi snart till ett introvert och okritiskt självdestruerande samhällsfenomen som intrigerande och bakslugt infiltrerande utkristalliserar det allra sämsta ur mänskligheten som, i likhet med en mängd liknande skeenden inom och utanför vår egen nation, drivs mot en total inre kollaps med åtföljande lidande för mänskligheten.
Tendenser till detta har nu visat sig inom SD i Västmanland-Dalarna och en krafttag mot denna utveckling är nödvändig innan katastrofen är ett faktum.

Välkommen in tll en öppen och frimodig diskussion där anständigtens gränser sätts av dig själv.

Dock har vi som krav att du inte kan vara anonym men däremot får du skriva under signatur.
                            
 Till Forumet                                         

                               

                  

                    

 

 

Skolan använder sig av ADHD för att förklara sina misslyckanden. Får de dessutom ekonomiskt stöd för varje elev, som i USA så kommer diagnoserna att öka lavinartat.

Läs mer på före detta SEBOR friskolas hemsida

 

Ökat missnöje i Distriktet Västmanland-Dalarna!

 

 

 


But what is this?
Some concerns regarding the new Dalalogo.

Intressanta bloggar:

Genusnytt

Sunnebloggen

Camillas vrå

 

 

Sådana som inte tycker som vi gör i alla frågor men som är intressanta än då!

Sverigedemokrathatarna som skriver vad som helst bara det är emot SD finner du här:  Expo

Sveriges mest förljugna och politiskt korrekta webbsida finns här:  Avpixlat.nu

Håller du inte med dem så ligger du illa till.

 

 

 

                                                         ARKIV

 

Nu har vi glömt. Den där ön, va hette den nu, och han den blonde, norsk var han visst, och alla som han sköt var det 50, kanske sextio, äh, skit samma, det är ett tag sedan och nu fokuserar vi på Libyen, eller Syrien, eller Palestina, eller vad som helst men inte för länge, nytt ska de va, fräscht om man törs skriva så och inte är väl den där ön speciellt inne att prata om nu.
Faan vad vi människor har svårt att koncentrera oss på en sak längre än tre sekunder, om ens så länge.
ADHD var ordet, eller ADD som den nya varianten heter. Idag får man pris om man har det!


Andra partiers hemsidor finner du här:

Socialdemokraterna.                              Moderaterna.

Miljöpartiet.                                           Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet.                                       Folkpartiet.

Centerpartiet.                                         Sverigedemokraterna.

Vi som arbetar med denna sida har en gemensam önskan om att Sverige skall fortsätta vara en fri, öppen och jämlik nation.
Därför vill vi här försöka skapa en kritisk, sund, och avslöjande debatt om den utveckling som Sverige genomgår just nu och som ter sig allt mer oroande.
Debattörerna kan inte fegt gömma sig bakom anonymitetens dunkla ridåer utan kliver här fram och står, för första gången i den kritiska debatten, för sina åsikter.
Om du vill ha kontakt med oss nås vi på e-postadressen red@nixbus.se.  

         


 

Snorres blogg